Loučení s létem

Pomalu se blížil konec léta, a tak jsme pro děti z družinky připravili odpoledne plné her a také otázek souvisejících s podzimem. Ve středu 27.9. jsme se postupně sešli na dvoře školy. Děti se rozdělily do skupinek a společně obcházely jednotlivá stanoviště. Zopakovaly si znalosti o podzimní přírodě, zapisovaly symboly správných odpovědí do tabulky a společně vyřešily tajenku.  A protože nás všichni potěšili svými znalostmi a zapálením pro plnění úkolů, bylo jim odměnou opékání špekáčků nebo čehokoliv, co se na ohni opékat dalo. Netradičně trávené odpoledne se sluníčkem v zádech nám uteklo velice rychle.

Kolektiv ŠD ZŠ Valtická a det. prac. Pavlovská