Výchovný poradce

Mgr. Jindřiška Kudrnová (2. stupeň)

tel.: 774 448 103, e-mail: jkudrnova@zsvaltickamikulov.cz
konzultační hodiny pro rodiče: úterý 14:00 – 15:00 hod. (jinak dle telefonické dohody)
konzultační hodiny pro žáky: v případě potřeby, kdykoli po domluvě

Mgr. Hana Míčková (1. stupeň)

tel.: 774 448 102, e-mail: hmickova@zsvaltickamikulov.cz
konzultační hodiny pro rodiče: budova Valtická: čtvrtek 14.00 – 15.00 / budova Pavlovská: úterý 15.00 – 16.00
konzultační hodiny pro žáky: v případě potřeby, kdykoliv po domluvě

Poradenské činnosti:

  • kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků – volba povolání, individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti, poradenství zákonným zástupcům, spolupráce se školskými poradenskými zařízeními
  • zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce
  • zajišťování skupinových návštěv veletrhů vzdělávací nabídky
  • poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu
  • pomoc při vyplňování přihlášek vycházejících žáků
  • evidence zápisových lístků
  • řešení výchovných problémů