Výchovný poradce

Mgr. Hana Míčková (1. stupeň)

tel.: 774 448 102, e-mail: hmickova@zsvaltickamikulov.cz
konzultační hodiny pro rodiče: budova Valtická: čtvrtek 14.00 – 15.00 / budova Pavlovská: úterý 15.00 – 16.00
konzultační hodiny pro žáky: v případě potřeby, kdykoliv po domluvě

Mgr. Jindřiška Kudrnová (2. stupeň)

tel.: 774 448 103, e-mail: jkudrnova@zsvaltickamikulov.cz
konzultační hodiny pro rodiče: úterý 14:00 – 15:00 hod. (jinak dle telefonické dohody)
konzultační hodiny pro žáky: v případě potřeby, kdykoli po domluvě

Poradenské činnosti:

 • kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků – volba
 • povolání, individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti,
 • poradenství zákonným zástupcům, spolupráce se školskými poradenskými zařízeními
 • zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce
 • zajišťování skupinových návštěv veletrhů vzdělávací nabídky
 • poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu
 • pomoc při vyplňování přihlášek vycházejících žáků
 • evidence zápisových lístků

Mgr. Krista Halamičková (2. stupeň)

tel.: 774 448 600, e-mail: khalamickova@zsvaltickamikulov.cz
konzultační hodiny pro rodiče: úterý 14:00 – 15:00 hod. (jinak dle telefonické dohody)
konzultační hodiny pro žáky: v případě potřeby, kdykoli po domluvě

Poradenské činnosti:

 • práce s třídním kolektivem
 • programy ke zlepšení třídního klimatu
 • řešení výchovných problémů

Preventivní program ke stažení