Základní škola Mikulov, Valtická 3, příspěvková organizace

Valtická 845/3
692 01 Mikulov
e-mail: info@zsvaltickamikulov.cz
telefon: 519 510 889

IČO: 70262179
DIČ: CZ70262179
Datová schránka: s4pqd44

Stravné plaťte na účet ŠJ: 115 – 3799990247/0100 (instrukce viz ŠJ)

Číslo účtu školy (družina a ostatní platby): 27 – 2767630277/0100


Budova Valtická

Valtická 845/3
692 01 Mikulov
telefon: 519 510 889

Budova Pavlovská

Pavlovská 546/52
692 01 Mikulov
telefon: 519 510 785


Vedení školy

Ředitel školy

Mgr. Rostislav Souchop
mobil: 774 448 101
e-mail: rsouchop@zsvaltickamikulov.cz

Zástupkyně ředitele pro 1. stupeň

Mgr. Hana Míčková
mobil: 774 448 102
e-mail: hmickova@zsvaltickamikulov.cz

Zástupkyně ředitele pro 2. stupeň

Mgr. Jindřiška Kudrnová
mobil: 774 448 103
E-mail: jkudrnova@zsvaltickamikulov.cz

Ekonomický úsek

Ekonomka

Jana Wenigová
mobil: 774 448 118
e-mail: uctarna@zsvaltickamikulov.cz
e-mail: jwenigova@zsvaltickamikulov.cz

Mzdová účetní, asistentka

Jana Jánská
mobil: 775 669 342
e-mail: uctarna@zsvaltickamikulov.cz
e-mail: jjanska@zsvaltickamikulov.cz

Pedagogický sbor

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní metodička prevence

Mgr. Klára Goišová
mobil: 774 448 600
e-mail: kgoisova@zsvaltickamikulov.cz

Speciální pedagožka

Mgr. Jana Kiliánová
mobil: 774 448 117
e-mail: jkilianova@zsvaltickamikulov.cz

Školní jídelna

Školní jídelna Valtická

Emílie Hlaváčová
mobil: 774 448 106
e-mail: ehlavacova@zsvaltickamikulov.cz

Školní jídelna Pavlovská

Milena Poláková
mobil: 774 448 107
e-mail: mpolakova@zsvaltickamikulov.cz

Provoz školy

Koordinátor ICT

Ing. Tomáš Vejmelka
mobil: 774 448 601
e-mail: tvejmelka@zsvaltickamikulov.cz

.