Přípravný ročník

 • Je třída pro děti s odkladem školní docházky.
 • Tento rok slouží k tomu, aby mohly děti dozrát a posílit svá slabá místa bez toho, aby byly stresovány nebo se cítily být neúspěšné v porovnání s ostatními spolužáky.
 • Hlavním cílem je předcházet případným neúspěšným začátkům, protože neúspěchy hned na počátku nepříznivě ovlivňují další průběh vzdělávání žáka.

Charakteristika přípravného ročníku:

 • Třída je v budově základní školy (děti využívají školní jídelnu, tělocvičnu, mají svou šatnu atd.).
 • Děti mohou využívat všech služeb školy (dotované obědy ve školní jídelně, školní družina, zájmové kroužky, účast na školních akcích aj.).
 • Docházka je zdarma, hradí se pouze stravné v jídelně případně poplatek za družinu pokud do ní dítě dochází.
 • Menší kolektiv dětí oproti běžným třídám (10-15 dětí)
 • Pozvolné zvyšování nároků  (zpočátku více hry a postupné začleňování úkolů se zvyšující se obtížností)
 • Žádné známky

Jak se přihlásit?

 • Oznamte základní škole, že máte zájem o přípravný ročník
  • zástupkyni pro  1. stupeň (774 448 102)                             
  • přímo v elektronické přihlášce v době zápisu (duben)
 • Zajistěte si co nejdříve doporučení přípravného ročníku pro dítě v Pedagogicko-psychologické poradně nebo Speciálně pedagogickém centru.

Školní vzdělávací program