Speciální pedagog

Mgr. Jana Kiliánová – koordinátorka pro práci s žáky s SVP, vedoucí ŠPP (školní poradenské pracoviště)

(budova Valtická 3 i Pavlovská 52)
tel.: 774 448 117, e-mail: jkilianova@zsvaltickamikulov.cz
konzultační hodiny pro rodiče: středa 14:00 – 15:00 (jinak dle dohody)
konzultační hodiny pro žáky: v případě potřeby, kdykoli po domluvě

Mgr. Šárka Turečková – 1. stupeň

(budova Valtická 3)
mob: 774 448 105, e-mail: stureckova@zsvaltickamikulov.cz
konzultační hodiny: úterý 13:00 – 15:00, jinak dle dohody

Mgr. Pavla Čechová – 1. stupeň

(budova Pavlovská 52)
tel.: 774 448 102, e-mail: pcechova@zsvaltickamikulov.cz
konzultační hodiny: úterý 13.30 – 15.30 (jinak dle dohody)

Mgr. Zuzana Javůrková – 2. stupeň

(budova Valtická 3)
tel.: 774 448 600, e-mail: zjavurkova@zsvaltickamikulov.cz
konzultační hodiny: středa 12:00 – 14:00 (jinak dle dohody)

Poradenské činnosti:

  • speciální pedagog pracuje s dětmi doporučenými PPP
  • v rámci poskytovaných služeb potřebných v oboru speciální pedagogiky se mohou rodiče dostavit ke konzultacím
  • rodiče mají možnost informovat se o problematice nápravy speciálních poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dysplézie apod.) a chování (různé formy LMD, ADHD), správného režimu dítěte a problémů ve vyučování
  • možnost doporučení externího dětského psychologa a klinického logopeda

Preventivní program ke stažení