Okresní kolo recitační soutěže

Děti ze Základní školy Mikulov, Valtická 3 bodovaly v okresním kole recitační soutěže, které se konalo ve středu 20. března v Břeclavi.

Na prvním místě ve své kategorii se umístily Alžbětka Klašková ze 3.B a Julča Pospíšková z 5.A a postupují do krajského kola v Brně. Skvělé třetí místo získala Klárka Jánská ze 3.A.

Básničku můžete říct anebo ji recitovat. Pokud mluvené slovo povýšíte na umělecký přednes, stává se recitací. Porota hodnotí nejen způsob přednesu, výslovnost a soulad s textem, ale také originalitu a náročnost textu. A ten může být někdy dlouhý až jednu stranu A4 a nemusí se rýmovat. Uznejte sami, že výkon a umístění našich dětí si zaslouží velké uznání!

Pochvala za vzornou reprezentaci školy, ale také za odvahu vystoupit a překonat trému patří i dalším recitátorům: prvňáčkům Emily Hesske a Julče Hanečákové a Lukáši Bukovskému z 5.B. 2. stupeň skvěle reprezentovali Elen Plvanová (6.A), Ema Neveselá (6.A), Michael Pospíšil (8.A) a Adéla Bálintová (9.B).

Velký dík patří také všem pedagogům, kteří texty vybírali a děti na soutěž připravovali.

Všem postupujícím držíme palce do krajského kola a přejeme, ať je pro ně inspirativním zážitkem.