Projekty školy

Odborné učebny Pavlovská

V rámci projektu IROP vznikly dvě nové odborné učebny. V moderní jazykové učebně probíhá výuka anglického jazyka a informatiky pro 4. a 5. ročníky. V přírodovědné učebně využívají děti nové a moderní vybavení v hodinách prvouky a přírodovědy.