Projekty školy

Odborné učebny Pavlovská

V rámci projektu IROP vznikly dvě nové odborné učebny. V moderní jazykové učebně probíhá výuka anglického jazyka a informatiky pro 4. a 5. ročníky. V přírodovědné učebně využívají děti nové a moderní vybavení v hodinách prvouky a přírodovědy.

Odborné učebny Valtická, 1. etapa

Cílem projektu je modernizace vybavení celkem tří odborných učeben moderním vybavením a výukovými pomůckami, jež doplní současné vybavení s ohledem na inovaci výuky ve výše uvedených oblastech.

Doučování žáků

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Šablony I – Mikulov

Zajištění a financování personální podpory v podobě pozic
školního asistenta a školního speciálního pedagoga a vzdělávání pracovníků školy a inovativní vzdělávání žáků.