GDPR – Ochrana osobních údajů

Informace k vybraným otázkám ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů – školy

Kontaktní adresa správce osobních údajů:

Základní škola Mikulov, Valtická 3, příspěvková organizace
Valtická 845/3, 692 01 Mikulov
IČO: 70262179
ID datové schránky: s4pqd44

Naše organizace jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a je pro Vás kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Zdeněk Novák
Společnost I3 Consultants s.r.o.
K Trninám 945/34,163 00 Praha 6
IČ: 27921344
telefon: +420 777 078 427
e-mail: poverenec.oou@i3c.cz
ID datové schránky: mazc9cz

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména za účelem poskytování vzdělávání a s ním souvisejících doplňujících služeb (např.: zajištění stravování, ubytování, poskytování poradenských služeb apod.).

Bližší informace k jednotlivým účelům, pro které Vaše osobní údaje zpracováváme

Záznamy o činnostech zpracování

Souhlasy se zpracováním osobních údajů

Zveřejňování fotografií a audio-video záznamů na webu a sociálních sítích
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zřízení e-mailových účtů žákům
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zřizování profilů na sociálních sítích apod.

V následujícím textu je doporučení k postupu pro případ situace, kdy škola budete chtít pro zajištění výuky využívat profily žáků na sociálních sítích nebo jejich soukromé e-mailové účty.

K problematice zakládání účtů na sociálních sítích, e-mailových účtů apod. žáky základních škol v souvislosti s předáváním informací v rámci karantény.

V situaci, kdy škola pro předávání a sdílení informací nezletilým žákům (mladším 15 let) vyžaduje zřízení účtu (profilu) na sociální síti, nebo e-mailového účtu u kteréhokoliv poskytovatele služby informační společnostije bezpodmínečně nutné o této skutečnost informovat jejich zákonné zástupce.

Zákonný zástupce žáka mladšího 15 let, by měl v souladu s čl. 8 GDPR a §7 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, udělit příslušnému poskytovateli služby informační společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů svého dítěte. Nejedná se o souhlas udělený škole, ale o souhlas udělený poskytovateli služby (k možnosti vytvoření profilu na sociální síti, účtu na Gmailu atd.) a proto je nutná informace zákonným zástupcům žáků mladších 15 let o požadavku školy na zřízení takovéhoto účtu, umožňujícího předávání a sdílení dat a informací důležitých pro zajištění alternativní výuky.

Jak bude souhlas ze strany zákonných zástupců realizován není problémem školy, která odpovídá pouze za skutečnost, že rodičům předala informaci o požadavku na zřízení takovéhoto soukromého účtu. Následně je na rodiči samotném, zda souhlas udělí či neudělí.

Tento postup se netýká žáků starších 15 let, kteří jsou na základě §7 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, oprávněni sami udělit souhlas k tomuto účelu zpracování osobních údajů.

Soubory cookies

Cookies Wikipedie definuje jako krátké textové soubory generované webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil.

Princip cookies umožňuje odlišit uživatele a uložit si o něm konkrétní údaje. Např. právě díky cookie ví příslušný server, jaké nastavení jazyka jste si při minulé návštěvě vybrali či jaké položky jste měli uložené v nákupním košíku. Cookies tedy usnadňují personalizaci.

Na principu cookies pracují také různé statistiky a další měřicí systémy, které si do cookie ukládají identifikátor návštěvníka, někdy i čas či zdroj návštěvy a další informace. Použitím téhož identifikátoru na jiných stránkách pak mohou chování uživatele stopovat a sledovat. Cookies jsou tedy podmínkou pro funkční webovou analytiku.

Cookies se také používají k uložení potvrzení, že je uživatel přihlášený (např. do e-shopu, do administrace, na sociální síti apod.). Zde mluvíme o tzv. autentizační cookie. Bez ní by server nevěděl, že už přihlášení a ověření uživatele proběhlo, a vyžadoval je při návštěvě každé další stránky.

Zdroj: www.gdpr.cz