Školní družina

Provoz Školní družiny

Provoz školní družiny je v ranních hodinách zajištěn v době od 6.30 – do 7.40 hod. Do ranní družiny děti přichází nejpozději do 7.30 hod. Poté již vyčkají na otevření školy před budovou.

Odpolední družina začíná v 11.45 hod. a končí v 17.00 hod.

Odchody dětí jsou zaznamenány v zápisním lístku. Jakákoliv změna v odchodech musí být paní vychovatelce oznámena písemně (také možnost e-mailem): druzina@zsvaltickamikulov.cz


ŠD Valtická

ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

1. odd. Jitka Kernová – 775 159 645
2. odd. Marcela Kerhartová – 774 106 080
3. odd. Renata Poredská – 774 448 612
4. odd. Anežka Kovačová – 777 011 238

ŠD Pavlovská

ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

1. odd. Věra Petrová – 774 453 528
2. odd. Eva Pfefferová –  775 158 856
3. odd. Michaela Štěpánková – 774 448 104
4. odd. Markéta Johnová – 774 448 188


Vnitřní řád školní družiny

Školní vzdělávací program ŠD


Platba za Školní družinu

Platby za školní družinu probíhají bezhotovostním způsobem. Pobyt ve školní družině je zpoplatněn částkou 150,- Kč za měsíc.

Pro školní rok 2022/2023 jsou platby následující:

do 15. 9. 2022            platba ve výši 1.500,- Kč za měsíc září – červen

      nebo

do 15. 9. 2022            platba ve výši 750,- Kč za měsíc září – leden

do 15. 2. 2023             platba ve výši 750,- Kč za měsíc únor – červen

POZOR! Číslo účtu pro platby za ŠD je odlišné od účtu pro platby za stravné. Rodiče, kteří již platby za školní družinu bezhotovostně prováděli, musí změnit své trvalé příkazy a tyto platby rozdělit.

  Číslo účtu:  27-2767630277/0100
  Variabilní symbol:  324
  Zpráva pro příjemce:  Jméno žáka (důležité!) + třída

V případě jakýkoliv nejasností ohledně plateb kontaktujte účetní školy p. Wenigovou – 774 448 118

Zápis – test


Hlavní vychovatelka

Renata Poredská
tel.: 774 448 612
e-mail: druzina@zsvaltickamikulov.cz