Školní družina

Přihláška do školní družiny na rok 2023-24

Přihlášky do družiny pro rok 2023-24 přijímáme elektronicky. Vyplněnou přihlášku zašlete na e-mailem na druzina@zsvaltickamikulov.cz.

  • Přihlášku (níže) buď vytiskněte, vyplňte, podepište, naskenujte nebo čitelně vyfoťte a odešlete e-mailem
  • nebo vše proveďte elektronicky na mobilu, tabletu či počítači. Náš jednoduchý dvouminutový návod na vyplnění a podepsání bez tisknutí a skenování a odkazy na stažení potřebných aplikací najdete v sekci Formuláře.

Přihláška do školní družiny ke stažení

Stažení přihlášky do školní družiny na rok 2023-24

Vzor vyplněné přihlášky

VZOR vyplněné přihlášky do ŠD

Provoz školní družiny

Provoz školní družiny je v ranních hodinách zajištěn v době od 6.30 – do 7.40 hod. Do ranní družiny děti přichází nejpozději do 7.30 hod. Poté již vyčkají na otevření školy před budovou.

Odpolední družina začíná podle počtu vyučovacích hodin v 11.45 hod. a končí v 17.00 hod

Odchody dětí jsou zaznamenány v zápisním lístku. Jakákoliv změna v odchodech musí být paní vychovatelce oznámena pouze písemně v elektronickém informačním systému Bakaláři.


ŠD Valtická

ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

1. odd. Jitka Kernová – 775 159 645
2. odd. Marcela Kerhartová – 774 106 080
3. odd. Bc. Jaroslava Dobiášová – 777 011 238
4. odd. Renata Poredská – 774 448 612

ŠD Pavlovská

ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

1. odd. Věra Petrová – 774 453 528
2. odd. Eva Pfefferová –  775 158 856
3. odd. Naděžda Lahodová – 774 448 104


Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny

Školní vzdělávací program ŠD

ŠVP: Školní družina


Platba za Školní družinu

Platby za školní družinu probíhají bezhotovostním způsobem. Pobyt ve školní družině je zpoplatněn částkou 150,- Kč za měsíc.

Pro školní rok 2023/2024 jsou platby následující:

do 15. 9. 2023            platba ve výši 1.500,- Kč za měsíc září – červen

      nebo

do 15. 9. 2023            platba ve výši 750,- Kč za měsíc září – leden

do 15. 2. 2024             platba ve výši 750,- Kč za měsíc únor – červen

POZOR! Číslo účtu pro platby za ŠD je odlišné od účtu pro platby za stravné. Rodiče, kteří již platby za školní družinu bezhotovostně prováděli, musí změnit své trvalé příkazy a tyto platby rozdělit.

  Číslo účtu:  27-2767630277/0100
  Variabilní symbol:  324
  Zpráva pro příjemce:  Jméno žáka (důležité!) + třída

V případě jakýkoliv nejasností ohledně plateb kontaktujte účetní školy p. Wenigovou – 774 448 118


Hlavní vychovatelka

Renata Poredská
tel.: 774 448 612
e-mail: druzina@zsvaltickamikulov.cz