Školní metodik prevence

Ing. Silvie Pospíšilová

tel.: 774 481 082, e-mail: spospisilova@zsvaltickamikulov.cz
konzultační hodiny pro rodiče: čtvrtek 14:00 – 15:00 hod. (jinak dle dohody), kabinet II. stupně, 1. patro
konzultační hodiny pro žáky: v případě potřeby, kdykoli po domluvě

Mgr. Klára Goišová

tel.: 774 448 600, e-mail: kgoisova@zsvaltickamikulov.cz
konzultační hodiny pro rodiče: úterý 14:00 – 15:00 hod. (jinak dle dohody), žákovská knihovna, 2. patro
konzultační hodiny pro žáky: v případě potřeby, kdykoli po domluvě

Poradenské činnosti:

  • práce s výchovně problémovými dětmi
  • spolupráce s rodinou hlavně v poradenské činnosti
  • spolupráce s institucemi v šíření dalších výchovných a prevenčních postupů v práci s problémovými dětmi
  • spolupráce s pracovníky školy při řešení otázek v postupech výchovné práce s problémovými dětmi
  • spolupráce s Policií ČR, městskou policií, MÚ, OÚ, PPP Břeclav (účast v KPPM Mikulov a komunitním plánování sociálních služeb při městě Mikulov)

Preventivní program školy ke stažení

Směrnice k prevenci rizikového chování

Prevence a strategie řešení školní neúspěšnosti