AKTUÁLNĚ

Jídelna PAVLOVSKÁ

Vnitřní řád školní jídelny Pavlovská >>

Měsíční vyúčtování

Jednotlivá měsíční vyúčtování najdete zde.

Informace pro rodiče

Platba probíhá vždy do 20.v měsíci na další měsíc – osobně v kanceláři kuchyně u p. Polákové ve dnech pondělí až čtvrtek od 7.30 – 14.00 hod., převodem na účet školní jídelny, po předchozí domluvě. Po zaplacení stravného na účet jídelny neprobíhají platby na strávníkův účet automaticky, ihned. Vyúčtování stravného je prováděno kdykoliv, na žádost rodičů.

Přeplatky vracíme v hotovosti nebo na strávníkův účet, který si nahlásil.

Odhlašování a přihlašování je možné osobně, telefonicky nebo formou sms zprávy na tel.čísle 774 448 107, emailem na jidelnapavlovska@zsvaltickamikulov.cz či přes Bakaláře.

Strávníci mají možnost objednávat, odhlašovat stravu přes internet. A to do 14 hod. na následující den. Přihlašovací identifikační číslo a heslo zjistíte v kanceláři školní jídelny.

Odhlašujte den předem nebo nejpozději do 8:00 hod. na daný den.

Podle vyhlášky 107/2005 mají žáci základní školy nárok na oběd pouze po dobu pobytu ve škole v době výuky nebo účasti na distanční výuce. Rodič je povinen odhlásit oběd v době nepřítomnosti žáka ve škole. Pokud tak neučiní, bude strávníkovi doúčtována cena oběda do plné výše, kterou musí strávník doplatit.

Svačinky jsou v doplňkové činnosti a v jejich ceně se odráží režijní náklady.

Distanční výuka

Během distanční výuky je žákům automaticky odhlášena strava. Po dobu distanční výuky má žák nárok na dotovaný oběd. Pokud máte zájem o odběr obědů, nahlaste se u p. Polákové. Oběd je vydán strávníkovi do přineseného jídlonosiče. Čas výdeje je v 11:15 hod. nebo podle domluvy.

Prosíme strávníky, kteří mají zájem o odběr obědů během distanční výuky, aby se hlásili u p. Polákové den předem do 10:00 hodin. Mob.: 774 448 107, e-mail: jidelnapavlovska@zsvaltickamikulov.cz

Kontaktní údaje pro ŠJ Pavlovská

vedoucí jídelny: Milena Poláková
e-mail: jidelnapavlovska@zsvaltickamikulov.cz
mob. telefon: 774 448 107
pevná linka školy: 519 510 785

Objednávky obědů

Vstup do objednávkového systému obědů jídelny Pavlovská.
Pro přihlášení budete potřebovat vaše přihlašovací údaje: uživ. ID a heslo, které obdržíte v kanceláři školní jídelny.
Více informací zde >>