Pěvecký sbor Ptáčata

Sbormistryně Mgr. Lada Hlavačková

Pěvecký sbor Ptáčata při ZŠ Valtická Mikulov působí od září 2003. Od školního roku 2011/2012 rozšířil svou působnost i na detašované pracoviště na ulici Pavlovská. V současné době má celkem 47 malých zpěváků, z toho 14 chlapců a 33 děvčat. Jsou to žáci od první do páté třídy.

Vystupujeme na školních akcích – vánoční dílnička, vánoční besídka, Den dětí, setkání s pracovníky školy, oblastní kolo recitační soutěže, zahradní slavnost. Na konci školního roku pořádáme školní koncert. Vystupujeme i na akcích pořádaných městem a jinými organizacemi – Slavnosti města Mikulova, Slavnostní rozsvícení vánočního stromu, Česko zpívá koledy, v G-centru, seniorům na jejich setkáních.

V květnu 2018 nám pan Koller ve svém nahrávacím studiu umožnil nahrávání našeho prvního CD.

Vystoupení v tomto školním roce:

  • 21. 11. 2023       Senioři ČR
  • 3. 12. 2023       Rozsvícení vánočního stromu
  • 9. 12. 2023       Vánoce pod radnicí
  • 14. 12. 2023       Vánoční besídka ZŠ
  • 17. 1. 2024       Klub seniorů
  • 7. 5. 2024       G-centrum (jen děti z budovy na Pavlovské)
  • 18. 5. 2024       Slavnosti města Mikulova – 10.40-10.55 Náměstí
  • 5. 6. 2024       Koncert – 17.00 tělocvična ZŠ
  • 27. 6. 2024       Zahradní slavnost – budova Pavlovská

Moc děkuji rodičům za účast dětí na vystoupeních, vstřícnost a spolupráci.

Ukázky z vystoupení sboru Ptáčata