Školní instituce

Školská rada

Složení Školské rady

Volení zákonní zástupci
Ing. Radek Jánský
Michal Tručka
Ing. Dalibor Pěnčík

Volení pedagogičtí pracovníci
Mgr. Jindřiška Kudrnová
Mgr. Hana Míčková
Mgr. Dagmar Němcová

Členové jmenovaní zřizovatelem
MUDr. Ivo Koneš
MUDr. Milan Poláček
Jaroslav Smečka

Sdružení rodičů, přátel a dětí školy

Výbor SRPDŠ

O. ročník – Aneta Dalajková
I.A – Jan Kročil
I.B – Tomáš konečný
II.A – Zuzana Vejmelková, Tomáš Krčál
II.B – Pavel Müller
III.A – Iva Gebauerová, Jiří Hladký
III.B – Petr Hrůza
IV.A – Radek Jánský
IV.B – Michaela Bálintová, Petra Korlaar
V.A – Barbora Hráčková
V.B – Kateřina Varmužová

VI.A – Radka Rašovská
VI.B – Dalibor Pěnčík
VII.A – Renata Hlavačková
VII.B – Jan Vanýsek
VIII.A – MUDr. Milan Poláček
VIII.B – Michaela Sehnalová
IX.A – Kateřina Šílová
IX.B – Lenka Danielová

Žákovský parlament

Obsah se připravuje …