Školní instituce

Školská rada

Složení Školské rady

Volení zákonní zástupci
Ing. Radek Jánský
Michal Tručka
Ing. Dalibor Pěnčík

Volení pedagogičtí pracovníci
Mgr. Jindřiška Kudrnová
Mgr. Hana Míčková
Mgr. Dagmar Němcová

Členové jmenovaní zřizovatelem
MUDr. Milan Poláček
Mgr. Kamila Kmetová, Ph.D.
Mgr. Jiří Szekeres

Sdružení rodičů, přátel a dětí školy

Výbor SRPDŠ

O. ročník – Jana Sklenářová
I.A – Lucie Haberland Goldová
I.A – Darina Moravanská
I.B – Petra Bešterová
II.A – Veronika Bartoňová
II.A – Vladimír Dostál
II.B – Aneta Dalajková
III.A – Jan Kročil
III.A – Radek Jánský
III.B – Tomáš Konečný
IV.A – Zuzana Vejmelková
IV.A – Tomáš Krčál
IV.B – Petra Havranová
V.A – Iva Gebauerová
V.A – Jiří Hladký
V.B – Petr Hrůza

VI.A – Lenka Pacovská
VI.B – Michaela Bálintová
VII.A – Barbora Hráčková
VII.B – Kateřina Varmužová
VIII.A – Radka Rašovská
VIII.B – Dalibor Pěnčík
IX.A – Renata Hlavačková
IX.B – Jan Vanýsek

Žákovský parlament

Obsah se připravuje …