Školní instituce

Školská rada

Složení Školské rady

Volení zákonní zástupci
Ing. Radek Jánský
Michal Tručka
Ing. Dalibor Pěnčík

Volení pedagogičtí pracovníci
Mgr. Jindřiška Kudrnová
Mgr. Hana Míčková
Mgr. Dagmar Němcová

Členové jmenovaní zřizovatelem
MUDr. Ivo Koneš
MUDr. Milan Poláček
Jaroslav Smečka

Sdružení rodičů, přátel a dětí školy

Výbor SRPDŠ

O. ročník – Ingrid Škadra
I.A – Vladimír Dostál
I.A – Kristýna Kocmanová
I.B – Aneta Dalajková
II.A – Jan Kročil
II.B – Tomáš Konečný
III.A – Zuzana Vejmelková
III.A – Tomáš Krčál
III.B – Pavel Müller
IV.A – Jiří Hladký
IV.A – Iva Gebauerová
IV.B – Petr Hrůza
V.A – Radek Jánský
V.B – Petra Korlaar
V.B – Michaela Bálintová

VI.A – Barbora Hráčková
VI.B – Kateřina Varmužová
VII.A – Radka Rašovská
VII.B – Dalibor Pěnčík
VIII.A – Renata Hlavačková
VIII.B – Jan Vanýsek
IX.A – MUDr. Milan Poláček
IX.B – Michaela Sehnalová

Žákovský parlament

Obsah se připravuje …