Přípravný ročník na Valtické

Na Základní škole Mikulov, Valtická jsme také letos otevřeli přípravnou třídu. S dětmi zde nově pracuje kvalifikovaná a zkušená paní učitelka, která se díky malému počtu opravdu intenzivně individuálně věnuje všem dětem. Podle jejich doporučení se snaží rozvíjet smyslovou percepci (především zrak, sluch a hmat), rozumové schopnosti, jazykové dovednosti, samostatnost, fantazii, sebedůvěru, motorickou obratnost, fyzickou zdatnost, pozitivní myšlení k sobě samému i k ostatním. Výuka je vedena formou hry, jež se prolíná všemi činnostmi, což dokládá také podzimní projekt „Ovoce a zelenina, s těmi je nám vždycky prima“, který pro děti paní učitelka Mgr. Táňa Miškaničová připravila.

Podzimní čas v přípravném ročníku si děti užívají plnými doušky. Zvídavost a potřeba objevovat nás zavedla do centra pokusů, kde se děti navzájem měřily pomocí okurek, rozlišovaly a porovnávaly své délky. Začínají chápat první matematické vztahy, vytvářejí si představy o počtu. A co se stane, když ponoříte jablko do různorodých směsí? To je teprve zábava. Děti si potřebují svět kolem sebe ovonět, osahat, ochutnat…zapojit všechny smysly. Pomocí zážitku si vše lépe zapamatují. A tak se u nás v „nulťáčku“ učení stává hrou a hra naopak učením.