Tradiční výlet na Pálavu – pozvánka

Zveme všechny žáky a jejich rodiče na pěší výlet na Pálavu, který se uskuteční v sobotu 20. května. Sraz bude v 9:00 hod. v lomu na Turoldu u pokladny Jeskyně Na Turoldu (viz mapa níže).

Pod vedením pracovníků CHKO Pálava se vypravíme pravděpodobně přes Turold a Stolovou horu na Sirotčí hrádek nad Klentnicí. U fotbalového hřiště si nad ohněm opečeme dobroty z vlastních zásob. S sebou tedy dobrou dobrou náladu, občerstvení na cestu a něco chutného na opékání. 

Výletu se z organizačních důvodů mohou zúčastnit pouze děti s rodičovským doprovodem. Těšíme se na Vás!