Zájmové kroužky

I tento rok mají děti možnost navštěvovat mnoho zájmových kroužků na obou budovách školy.

Zápisní lístek – zájmový útvar – šk. rok 2023/2024

budova Valtická – 2022/23

Pondělí

Sportovní hry – 3. až 5. ročník
od 13:00 hod.
Radka Gregorová

Úterý

Sportovní hry – 1. a 2. ročník
od 13:00 hod.
Dagmar Němcová

Středa

Sborový zpěv – 1. až 5. ročník
od 13:00 hod.
Lada Hlavačková

Basketball – 2. až 5. ročník
od 15:00 hod.
Václav Žabíček

Čtvrtek

Atletika – 2. až 5. ročník
od 15:00 hod.
Václav Žabíček

budova Pavlovská – 2023/24

Pondělí

Keramika – 1. ročník
od 13:00
Pavlína Vančurová

Pohybové hry – 2. a 3. ročník
od 14:10 hod.
Iveta Hondlová

Úterý

Sborový zpěv – 1. až 5. ročník
od 13:00 hod.
Lada Hlavačková

Středa

Keramika – 2. a 3. ročník
od 13:15
Markéta Nezbedová

Míčové hry – 4. a 5. ročník
od 14:10
Ladislav Urbánek

Čtvrtek

Funny Dancers – 1. až 5. ročník .
od 15:00
Lada Araque Cadenas

Sborový zpěv – 2. až 5. ročník
od 13:15 hod.
Lada Hlavačková

Pátek

Florbal

  • 1. ročník od 12:30
  • 2. ročník od 13:15
  • 3. až 5. ročník od 14:00

Rostislav Souchop
Časy florbalů mohou být ještě upraveny podle zájmu dětí.