AKTUÁLNĚ

Jídelna VALTICKÁ

Vnitřní řád školní jídelny Valtická >>

Upozornění strávníkům školní jídelny

Vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č.107/2008 Sb., definuje, co je ve školní jídelně oběd a z čeho se skládá. Obědem je polévka nebo předkrm, hlavní chod, nápoj a případně doplněk (salát, dezert, ovoce). Polévka je tudíž součástí oběda. Strávník, který nemá objednaný oběd, nemá nárok na polévku !

  • V pondělí ráno není si možné z provozních důvodů objednávat stravu na tentýž den.
  • Na pondělí je nutné stravu přihlásit nejpozději v pátek do 14.00 hodin.
  • Placení stravného na účet ZŠ je možné pouze po domluvě s vedoucí školní jídelny.

ZMĚNY V OBJEDNÁVKÁCH
Všem strávníkům, kteří jsou přihlášeni ke stravování a mají zaplacené stravné bude automaticky od 1.12.2015 navolen oběd č.1, strávníkům s nastavenými svačinami se navolí i svačiny, vše do výše kreditu. V případě zájmu o oběd č.2 je nutno oběd přečipovat, v případě nezájmu o kterékoliv jídlo nebo svačinu je nutno stravu zrušit. Taktéž i v nepřítomnosti strávníka ve škole stravu odhlásit.

Informace k bezhotovostním platbám stravného ve školní jídelně:

  • Placení stravného na účet ZŠ je možné pouze po domluvě s vedoucí školní jídelny.
  • Platbu je nutno zadat k 15. dni v měsíci. Po zaplacení stravného na účet školy neprobíhají platby na strávníkův účet automaticky ihned.
  • Pokud nejsou na strávníkově účtu peníze, nemůže si strávník stravu objednat.
  • Vyúčtování přeplatků stravného se provádí na požádání zákonného zástupce žáka.
  • Při platbě stravného na účet školní jídelny je nutné vždy uvést variabilní symbol nebo jméno dítěte.  Bez uvedení v.s. nebo jména nebude platba připsána a bude vrácena na uvedené číslo účtu.

Dotované obědy

Dle vyhlášky 107/2005 o školním stravování má dítě nárok na oběd pouze po dobu pobytu ve škole v době výuky.Rodič je povinen v době nepřítomnosti žáka ve škole stravu odhlásit.V případě neodhlášení stravy bude strávníkovi doúčtována cena oběda do plné výše dle cenové kalkulace školy, kterou musí strávník doplatit vedoucí školní jídelny.

Kontaktní údaje pro ŠJ Valtická:

vedoucí jídelny: Emilie Hlaváčová
e-mail: jidelnavalticka@zsvaltickamikulov.cz
mob. telefon: 774 448 106
pevná linka školy: 519 510 889

Objednávky obědů

Vstup do objednávkového systému obědů jídelny Valtická.
Pro přihlášení budete potřebovat vaše přihlašovací údaje: uživ. ID a heslo, které obdržíte v kanceláři školní jídelny.
Více informací zde >>