Platba stravného – důležité

ČÍSLO ÚČTU PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU
115 – 3799990247/0100 (Komerční banka)

Je potřeba zajistit vaše platby za stravné na tento účet s dostatečným předstihem, aby mohly být platby provedeny včas.

Stravné je nutné zaplatit každý měsíc dopředu na měsíc následující, vždy v termínu do 20.dne v měsíci a to v plné výši. Jídlo se tak automaticky načipuje v kalendáři na celý následující měsíc. Pokud nebude při platbě na účet uveden variabilní symbol a jméno strávníka, nebude platba připsána na strávníkův účet a bude vrácena zpět.

Budova Valtická

V případě, že peníze na stravném na určený měsíc nebudou, objeví se v kalendáři K nebo 0.
Po doplacení stravného během měsíce strava nebude automaticky navolena na následující dny a strávníci si ji musí dočipovat sami.

Budova Pavlovská

Strávníci mají automaticky načipovanou stravu, kterou si nahlásili v kanceláři jídelny.

Informace k bezhotovostním platbám stravného ve školní jídelně

 • Placení stravného na účet školní jídelny je možné pouze po domluvě s vedoucí školní jídelny.
 • Platbu je nutno zadat k 15. dni v měsíci. Po zaplacení stravného na účet školy neprobíhají platby na strávníkův účet automaticky ihned.
 • Pokud nejsou na strávníkově účtu peníze, nemůže si strávník stravu objednat.
 • Vyúčtování přeplatků stravného se provádí na požádání zákonného zástupce žáka.
 • Při platbě stravného na účet školní jídelny je nutné vždy uvést variabilní symbol nebo jméno dítěte.  Bez uvedení v.s. nebo jména nebude platba připsána a bude vrácena na uvedené číslo účtu.
 • Pokud změníte číslo účtu, je třeba tuto změnu nahlásit v kanceláři jídelny. 

Objednávky stravy

Pokyny k internetovému objednávání stravy >>

Pro vstup do OBJEDNÁVEK klikněte na položku OBJEDNÁVKY v nabídce pod obrázkem, který ukazuje úvodní stránku aplikace Jídelna. S ní pracují vedoucí školní jídelny. Podle příslušnosti strávníka vstupte do OBJEDNÁVEK ve školní jídelně v budově na Valtické nebo v budově na Pavlovské ulici.

Pro přihlášení budete potřebovat vaše přihlašovací údaje: uživ. ID a heslo, které obdržíte v kanceláři školní jídelny.

OBJEDNÁVKU NA NÁSLEDUJÍCÍ DEN LZE PROVÉST POUZE DO 14.h PŘEDCHOZÍHO DNE.

Jídelníčky je možné prohlížet také v sekci OBJEDNÁVKY a to i bez přihlášení (položka Zobrazit jídelní lístek).

Odhlašování stravy

 • osobně ve školní jídelně, telefonicky nebo formou sms zprávy, na školním e-mailu. Nejlépe den předem nebo ráno do 8.00 hodin.
 • přes internet, a to do 14 hod. na následující den; přihlašovací identifikační číslo a heslo obdržíte v kanceláři školní jídelny.

Kontaktní údaje pro ŠJ Valtická:
e-mail: jidelnavalticka@zsvaltickamikulov.cz
mob. telefon: 774 448 106
vedoucí: Emilie Hlaváčová

Kontaktní údaje pro ŠJ Pavlovská
e-mail: jidelnapavlovska@zsvaltickamikulov.cz
mob. telefon: 774 448 107
vedoucí: Milena Poláková

Přihláška ke stravování

 • Strávníci se přihlašují ke stravování „Přihláškou ke stravování.“ Slouží pouze k prvnímu přihlášení. Přihláška jde se strávníkem do dalších školních ročníků.

Platby stravného lze hradit

 • v hotovosti
  • ŠJ Valtická – Út 7.15 – 14.00, St 7.15 – 14.30, Čt 7.15 – 14.00h.
  • ŠJ Pavlovská – Po,Út,St,Čt 7.30 – 14.00h.
 • bezhotovostní platbu je nutno si domluvit s vedoucí jídelny.

Vyúčtování stravného je prováděno pouze na požádání zákonného zástupce žáka.