Edukativně–stimulační skupinky pro předškoláky

I v tomto školním roce 2022/2023 otevíráme Edukativně-stimulační skupinky pro předškoláky, které pomáhají dětem zdokonalit jejich schopnosti potřebné k nástupu do první třídy. Skupinky pod vedením speciálních pedagogů jsou na naší škole již od října roku 2015 a jejich obliba stále roste. Také paní učitelky prvních tříd si je chválí, jelikož vidí jejich efekt přímo na dětech ve školních lavicích, a to je to nejdůležitější.

Děti se pod vedením paní učitelky učí rozvíjet zrakové a sluchové rozlišování, prostorovou orientaci, připravují ruku na psaní, trénují paměť a předmatematické dovednosti.

V průběhu všech lekcí je přítomen rodič (nebo jiný dospělý), a to hned z několika důvodů:

  • aby získal dovednosti k následné domácí přípravě s dítětem
  • aby získal ucelené informace o schopnostech dítěte
  • aby získal povědomí o oslabených dovednostech dítěte a měl návody na zacílení následné péče
  • aby měl možnost bezprostředně sledovat zlepšení oslabené oblasti (příp. více oslabených oblastí) dítěte
  • aby viděl dítě pracovat a komunikovat ve skupině vrstevníků a pod vedením jiné autority než rodičovské
  • aby si mohl všimnout reakcí dítěte a porovnat jej s jinými dětmi ve stejné situaci