A book a day

Projekt Městské knihovny Mikulov a Základní školy Valtická v Mikulově po čtyřech letech fungování dostal nový rozměr.

V knihovně si žáci půjčují knihy v angličtině i s audio verzí. Díky paní učitelce Foltýnové jsou motivováni číst v originále. Vybrat si mohou klasickou pohádku, příběhy i knížky naučné.

V letošním roce jsme nabídku rozšířili. Do projektu vstoupila paní učitelka Hlaváčová, která se snaží udržet nastavenou úroveň a vést žáky druhé stupně ke kvalitnímu přirozenému učení.

Také se změnil název projektu. Ve volném překladu zní: „Kniha denně odpudí všechny příšery!“ a toto by mohlo být mottem nejen pro všechny mladé čtenáře.

Knihy si však nemusí půjčovat jen žáci ZŠ Valtická, která je iniciátorem projektu, ale jsou k dispozici všem. Stačí mít čtenářský průkaz a chuť číst a učit se.

Seznam najdete v katalogu Městské knihovny Mikulov. Zadejte ve vyhledávači Oxford (nakladatelství) a můžete si vybrat ze sedmdesáti titulů a z v různých úrovní jazyka.

Čtěte, ať si na vás příšery nepřijdou!

Ilona Salajková, ředitelka MěK Mikulov