Výtvarná soutěž pro děti

„Co mám rád nebo co se mi líbí v Mikulově“…. tak znělo téma prvního školského kola výtvarné soutěže vyhlášené městem Mikulov. Naše děti v hodinách výtvarné výchovy měly nakreslit libovolnou technikou obrázek, který by jim umožnil postup do dalšího druhého kola uskutečněného v úterý 7. června 2022 u Městského kina Mikulov. V tento den nám přálo krásné počasí, a tak si malí umělci ze ZŠ Valtická toto dopoledne opravdu užili. Spolu s ostatními dětmi ze základních i mateřských škol našeho města se v přátelské atmosféře plně oddávali svému uměleckému tvoření. Průvodcem této akce byla paní místostarostka Sylva Chludilová, která děti po celou dobu jejich tvoření provázela. Připravila spoustu výtvarných technik, nešetřila chválou a motivací a neskrývala nadšení z dětských výtvorů. Kromě malého občerstvení v průběhu dopoledne nakonec dětem osobně předala upomínkové předměty a odměny. Mnohokrát za vše děkujeme. Ze vzniklých prací následně odborná porota vybere 13 nejzdařilejších výkresů, které budou použity k výtisku nástěnného kalendáře pro rok 2023. Všechny práce pak budou vytaveny na vernisáži pro širokou mikulovskou veřejnost. Při návratu do školy čekalo na naše děti malé překvapení v podobě zmrzliny, kterou jim sponzorsky zajistil pan Margetić. I jemu patří poděkování.

Mgr. Dagmar Němcová