MIKULOVSKÝ ZPĚVÁČEK 2022

 • Rubriky příspěvkuAktuality

Termín konání: sobota 26. 3. 2022 ve 14:00 hod.
Místo konání: městské kino v Mikulově
Podmínky účasti: soutěž v přednesu lidových písní je určena dětem narozeným v letech 2007-2017, které budou soutěžit v těchto kategoriích:

 1. kategorie        5–9 let (děti narozené v letech 2013–2017)
  • přednes jedné lidové písně za doprovodu cimbálové muziky
 2. kategorie        10–15 let (děti narozené v letech 2007–2012)
  • přednes dvou lidových písní, jedné bez doprovodu (à capella) a druhé za doprovodu cimbálové muziky
  • vítězové se zúčastní soutěže Děti a píseň Slovácka 2022 ve Veselí nad Moravou

Přihlášky dětí zasílejte do 28. února 2022

Přihláška musí obsahovat následující údaje:

 • jméno a příjmení dítěte, datum narození a místo bydliště dítěte
 • jméno a příjmení, telefonní číslo a emailovou adresu zákonného zástupce dítěte
 • text, notový záznam a tóninu písně !!!

Bližší informace k průběhu soutěže dostanou zákonní zástupci po uzavření přihlášek ve formě emailu nebo na telefonních číslech 777 124 209 nebo 606 607 124, kde si u paní Marie Dostálové můžou také domluvit zapůjčení krojů.