Volby do školské rady

  • Rubriky příspěvkuAktuality

Volby proběhly v termínu od 11. do 15. října 2021 ve školním informačním systému Bakaláři. Děkujeme za vaše hlasy.

Nové složení školské rady >>

Seznam kandidátů >>

Plné znění oznámení ředitele školy o vyhlášení voleb >>

  • návrhy kandidátů byly přijímány od 20.09.2021 do 04.10.2021;
  • volby proběhly v termínu od 11.10.2021 do 15.10.2021 formou online hlasování ve školním systému Bakaláři, popř. osobně vhozením hlasovacího lístku do volební urny.

kolské rady