Školní psycholožka

Mgr. Daniela Vozňáková

(omezení činnosti vzhledem k nástupu na mateřskou dovolenou)
tel: 774 481 083
email: dkostalova@zsvaltickamikulov.cz

Přijít za mnou mohou

děti, které…

 • …mají problémy se spolužáky, s kamarády.
 • …mají problémy s učiteli.
 • …mají problémy doma, s rodiči, se sourozenci.
 • …mají problémy s učením.
 • …se cítí osamělé, smutné, něco je trápí.
 • …nechtějí, aby je strach, stres, tréma tolik ovlivňovali.
 • …si potřebují popovídat.
 • …potřebují.

rodiče, kteří…

 • …mají pocit, že jejich dítě má problémy se spolužáky.
 • …mají výchovné problémy s dítětem.
 • …chtějí svému dítěti více porozumět.
 • …mají výukové problémy se svým dítětem.
 • …mají pocit, že učitelé nerozumí jim ani dětem.
 • …si chtějí popovídat a slastech a strastech rodičovství.

učitelé, kteří…

 • …chtějí více poznat svoje žáky.
 • …chtějí pomoc při rozvíjení pozitivní atmosféry ve třídě.
 • …chtějí pomoc při řešení negativních jevů chování u žáků.
 • …řeší výchovné problémy žáků.
 • …řeší výukové problémy svých žáků.
 • …mají ve třídě žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • …si chtějí jenom popovídat o dění ve škole.

K individuální práci s dítětem je nezbytný písemný souhlas rodičů či jeho zákonných zástupců. Všechny informace a citlivá data o žácích a jejich rodinách získaná při poradenské práci a konzultacích se školní psycholožkou jsou důvěrná. S veškerými osobními údaji je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Tedy nikdo kromě žáků a jejich rodičů k nim nemá přístup. Jsem vázána mlčenlivostí a Etickým kodexem práce školních psychologů.

Schránka psycholožky

Slouží k zanechání vzkazu pro školní psycholožku nebo jako možnost domluvy konzultace s ní. Skrze ni se dá také napsat o problémech, o kterých se těžko mluví přímo. Když se stydíte, bojíte se svěřit se svým trápením, máte dotaz na cokoliv. Nebo když mi chcete cokoliv sdělit. Všechny odpovědi na Vaše anonymní dotazy pak naleznete na mé nástěnce školní psycholožky.