Projekt: Šablony I – Mikulov

Cílem projektu je zajištění a financování personální podpory v podobě pozic
školního asistenta a školního speciálního pedagoga. Další aktivitou je vzdělávání
pracovníků školy a inovativní vzdělávání žáků.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.03/00/22_002/0000042