Příjímací řízení na střední školy 2021-22

Další důležité informace najdete v této prezentaci

 • Důležitá data
 • Jednotné přijímací zkoušky
 • Kritéria přijímacího řízení
 • Povinnosti ZŠ
 • Zápisové lístky
 • Zveřejňování informací
 • a další

Přijímací řízení v roce 2022

 • uchazeč může pro 1. kolo přijímacích zkoušek podat 2 přihlášky buď na různé střední školy, nebo na různé obory jedné SŠ
 • přihlášku je nutno doručit přímo řediteli střední školy, na kterou se uchazeč hlásí
 • na každé přihlášce uchazeč uvede také údaj o škole, kam podává druhou přihlášku
  (pořadí obou uvedených škol je na obou tiskopisech stejné, nevyjadřuje preferenci školy)

Důležitá data

 • podání přihlášek musí proběhnout do 1. března 2022 (nebo do 30. listopadu 2021 pro obory s talentovou zkouškou) je dobré poslat přihlášky nejméně týden předem
 • první termín konání jednotné zkoušky je stanoven na 12. dubna 2022, druhý termín na 13. dubna 2022, náhradní termín na 10. května 2022 a druhý náhradní termín na 11. května 2022
 • talentové zkoušky proběhnou: 2.-15. 2. 2022