Pokyny k internetovému objednávání stravy

 • Klikněte na následující odkaz pro přesun do objednávkového systému:
  Objednávkový systém – jídelna Valtická >>
  Objednávkový systém – jídelna Pavlovská >>
 • Po otevření odkazu se objeví přihlašovací okno do kterého zadáte své čtyřmístné identifikační číslo (pole ID) a heslo (pole Heslo), poté stisknete tlačítko Přihlásit pro přihlášení. Identifikační číslo – obdržíte v kanceláři školní jídelny.
  Při prvním přihlášení do kolonky heslo napište slovo „heslo“. Po prvním přihlášení je vhodné heslo změnit.
  Identifikační číslo – obdržíte v kanceláři školní jídelny.
 • Po kliknutí na odkaz „Nastavení účtu“ se zobrazí formulář pro změnu stávajícího hesla. Zde zadáte původní heslo a dvakrát heslo nové. Po stisku tlačítka „Změnit heslo“ budete informováni o stavu operace. Délka hesla je omezena počtem dvaceti znaků.
 • Po úspěšném přihlášení se zobrazí stránka s hlavním menu a jídelním lístkem. Zde se zobrazí jméno uživatele, aktuální stav kreditu přihlášeného strávníka. Změna obědů není povolena pokud je konečný zůstatek kreditu menší než 0,- Kč.
 • V pravé části tabulky s jídelním lístkem si označíte vybraná jídla, vybírání stravy je časově omezeno. Změny lze provádět zaškrtnutím daného obědu a stisknutím tlačítka „Uložit změny“. Písmeno „v“ znamená že byl oběd již vydán.
 • Po skončení práce s programem je nutné odhlásit se ze systému. To provedete kliknutím na odkaz „Odhlásit se“. Po úspěšném odhlášení budete přesměrováni na přihlašovací okno. Po 10-ti minutách nečinnosti proběhne automatické odhlášení.