Ceny stravného

Od 1. 1. 2024 dochází ke změně u těchto cen stravného:

Svačiny žáci: 18,-Kč
Obědy cizí strávníci: 85,-Kč.

Děkujeme za pochopení.


Ceny platné od 1. 1. 2024


Svačina

Dopolední

  • všechny věkové kategorie : 18,- Kč

Odpolední

  • všechny věkové kategorie : 18,- Kč

Oběd

  • strávníci do 10 let: 29,- Kč
  • strávníci 11-14 let: 33,- Kč
  • strávníci 15-18 let: 36,- Kč
  • cizí strávníci – do jídlonosičů: 85,- Kč
  • cizí strávníci – konzumace v jídelně: 85,- Kč

Případné dotazy u vedoucí školní jídelny.