Ceny stravného

platné od 1. 9. 2022


Svačina

Dopolední

  • všechny věkové kategorie : 17,- Kč

Odpolední

  • všechny věkové kategorie : 17,- Kč

Oběd

  • strávníci do 10 let: 29,- Kč
  • strávníci 11-14 let: 33,- Kč
  • strávníci 15-18 let: 36,- Kč
  • cizí strávníci – do jídlonosičů: 76,- Kč
  • cizí strávníci – konzumace v jídelně: 73,- Kč

Případné dotazy u vedoucí školní jídelny.