MEZINÁRODNÍ ŠETŘENÍ VÝSLEDKŮ ŽÁKŮ PISA 2022

Vážení rodiče, v pondělí 4. 4. 2022 proběhne na naší škole mezinárodní šetření výsledků žáků PISA 2022. Předmětem šetření bude získání informací o úrovni čtenářské, matematické, přírodovědné a finanční gramotnosti a tvůrčího myšlení patnáctiletých žáků.

Výsledky testování nemají vliv na žákovo hodnocení či známky, výsledky jedinců nejsou nikde prezentovány. Cílem je získat pravdivé informace  o celé populaci žáků narozených v daném roce.

PISA – Programme for International Student Assessment – je největší a nejdůležitější mezinárodní šetření v oblasti měření výsledků vzdělávání, které probíhá v současné době ve světě.