/ VALTICKÁ / Školní zápisník - Valtická / Edukační program v synagoze (19.3.2018)

Edukační program v synagoze (19.3.2018)

V pondělí 19. 3. jsme se my, žáci VII.A a VII.B, vydali v rámci výuky v doprovodu paní učitelky Večeřové a Kubíčkové do mikulovské synagogy. Proběhl tam zajímavý program Příběh Abrahama Hellmana. Provázel nás pan Šuba, díky němu jsme nahlédli do minulosti Mikulova a dozvěděli se informace o židovské komunitě v Mikulově. Tyto údaje jsme získali při prohlídce synagogy na různých panelech, obrázcích a mapách. Vše důležité jsme zapisovali do krásných barevných pracovních listů. Po dokončení práce jsme se sešli v dolním patře synagogy a společně kontrolovali odpovědi. Pracovní listy jsme si mohli odnést s sebou do školy, kde jsme si o všem ještě vyprávěli a v dějepisném semináři rozebrali získané poznatky. Děkujeme panu Šubovi za jeho čas a pěkný edukační program.

Ilona Březinová, Natálie Machajdíková, Eliška Kohútová, Eliška Müllerová, žákyně VII.A