/ VALTICKÁ / Školní zápisník - Valtická

Již tradičně o hodinu později než v budově na Pavlovské zahájili svůj první, druhý, nebo třeba i devátý a poslední školní rok na školním hřišti žáci naší školy. Ředitel školy Mgr. Rostislav Souchop seznámil především žáky 1.třídy a jejich rodiče se všemi zaměstnanci školy a popřál jim pohodové zvládnutí tohoto školního roku.

Foto zde.