/ VALTICKÁ / Školní zápisník - Valtická

Ve čtvrtek 12.12.2013 si vás žáci naší školy z Valtické a o týden později 19.12.2013 z Pavlovské dovolují pozvat na

VÁNOČNÍ DÍLNIČKY.

Na Valtické bude od 16:00 h krátká besídka sestavená z vystoupení žáků tříd 2.st, 5.B a pěveckého sboru Ptáčata. Žáci si pro vás připravili krátký program složený z pěveckých, hudebních či tanečních vystoupení svých zástupců.

O týden později, ale již od 15:00 se NOČNÍ DÍLNIČKY zaměřené svojí tematikou na všemi očekávané a rychle se blížící vánoce, budou konat na Pavlovské.

ozdoba vánoce
ozdoba vánoce