/ VALTICKÁ / Školní zápisník - Valtická

V týdnu před podzimními prázdninami navštívil naši třídu duch Halloweenských tradic. Učili jsme se jinak. Ve všech předmětech nás provázeli strašidla, bludičky, skřítkové, čarodějnice a další podobná stvoření. Začali jsme povídáním o tom, co to vlastně Halloween je a jak se slaví. V matematice jsme počítali s Hopsandou a Myšolínou, v jazyce českém jsme se učili s Čarolínou a a Fintilínou a úkoly v angličtině jsme plnili s čarodějnicí Witch. Četli jsme si z knihy Lexikon strašidel, zazpívali jsme si „strašidlácké“ písničky a taky si strašidýlka vyrobili. Moc se nám takové učení líbilo a těšíme se na další – vánoční.

 

Rej kompr

 

 

Přestože poslední slunečné a teplé dny nám připomínají spíše léto, děti 1.B a 2.B

již se svými rodiči na ZŠ Valtická Mikulov přivítali podzim. Sešli se odpoledne ve čtvrtek 22. října 2009, aby z darů přírody vykouzlili podzimní nádheru. Tvořili dekorace ze sušených květin, navlékali plody do závěsů a podle vlastní fantazie uvedli do života mezi otisky listů skřítka Podzimníčka. Bylo příjemné pozorovat tvořivou atmosféru, úžasné nápady a nakonec krásné výsledky snažení všech přítomných, dětí i rodičů. Překvapivé výtvory vznikaly pod rukama zúčastněných tatínků. Maminky nejenže přidaly také ruce k dílu, ale zasloužily se o chutnou svačinku pro všechny „pracanty“. Společně jsme si užili jedno podzimní odpoledne a svým nadšením jsme dětem dokázali, že se i „dospěláci“ umí bavit a tvořivě si hrát.

Všem, kteří nás podpořili, moc děkujeme a těšíme se na naše další, tentokrát vánoční, vyrábění v naší škole.

Mgr. Dagmar Němcová

 

Foto z akce zde