/ VALTICKÁ / Školní zápisník - Valtická

Již podruhé navštívil naši školu s přednáškou o kyberšikaně a problémech bezpečnosti našich dětí ve virtuálním prostředí internetu p. Habich z Vyšší policejní školy MV v Jihlavě. Źáci byli o problematice informování v dopoledních blocích a z debat bylo zřejmé, že i jich se toto téma týká. Odpoledne byla připravena přednáška a diskuze k tématu pro vyučujícící a rodiče žáků. I když byli o akci dostatečně dopředu informováni - a po loňské přednášce vzešel návrh na její opakování právě z řad rodičů - až na 2 výjimky se jednalo o převahu pedagogů. Přesto se 2 hodiny vyhrazené pro tuto akci podařilo naplnit řadou témat, která zúčastněné zajímala a p. Habichovi děkujeme za celodenní návštěvu.

kyberšikana kompr