/ VALTICKÁ / Školní zápisník - Valtická

V následujím souboru jsou informace k přijímacímu řízení pro ŠR 2012/2013.

Pokud zákonný zástupce žáka neví registrační číslo žáka, je potřeba po jarních prázninách kontaktovat vedení školy na jednotlivých budovách.