/ VALTICKÁ / Školní zápisník - Valtická

Ve dnech 3. – 5.5.2019 se zúčastnili žáci naší školy s pedagogickým doprovodem již tradičního mezinárodního setkání škol. Pořadatelskou zemí bylo tentokrát Slovensko, přesněji Cirkevná základná škola Nové Zámky. Kromě našich a „domácích“ sportovních družstev přijeli také účastníci z maďarského města Jászboldogháza. Dívky soutěžily ve vybíjené a chlapci ve fotbale. I když hlavní cílem těchto akcí je navázání přátelských vztahů jak mezi žáky i učiteli jednotlivých škol, tak se můžeme pochlubit vítězstvím v obou sportovních turnajích. Letošní ročník byl vzpomínkou na Zoltána Ilonku, ředitele maďarské školy, který zemřel počátkem roku. Byl jedním ze zakladatelů této akce, jejíž historie se začala psát v roce 2005 a měla by pokračovat ročníkem 2020, a to v nám dobře známé škole v rakouském Poysdorfu.
Děkujeme všem žákům za reprezentaci školy.

Společné foto ořez
Vítězové společná 3
Vyhlášení 4

V pátek 26. 4. se naši nejšikovnější recitátoři z 2. stupně účastnili recitační přehlídky v Knihovně Jiřího Mahena v Brně. Ve 3. kategorii nás zastupoval Miroslav Novák ze VII.B s bajkou Vlk a beránek od I. A. Krylova, ve 4. kategorii pak dvě děvčata – Lucie Šubová z VIII.A s přednesem Svět je báječné místo od Lawrence Ferlinghettiho a Eliška Bálintová z IX.B s úryvkem Zoey podvádí od Katherine Applegatové. Mezi všemi recitátory se naši žáci neztratili, důstojně nás reprezentovali a patří jim obrovský dík za jejich práci. Děkujeme!

Klára Goišová, ZŠ Mikulov, Valtická 3

foto- krajské kolo v recitaci

25.4.2019 proběhlo oblastní kolo dopravní soutěže BESIP. Na soutěž trénovala dvě družstva žáků z osmých tříd Základní školy Mikulov, Valtická 3. Akce byla již tradičně organizována odborem dopravy města Mikulov v prostorách amfiteátru. Dopravní hřiště bylo řízeno nejen semaforem, ale i živým policistou. Žáci měli za úkol po dobu 6 minut udělat co nejméně dopravních přestupků. Druhým praktickým úkolem byla jízda zručnosti, kde museli žáci projet například slalom nebo převézt kelímek s vodou, či zastavit na místě před překážkou. Další dvě disciplíny byly teoretické a to test znalostí první pomoci a test znalostí z dopravy (dopravní značky, křižovatky a pravidla silničního provozu). Naše družstva se umístila na 4. a 5. místě. Během soutěžního dopoledne bylo krásné počasí, a tak i když jsme nevyhráli, tak účast na této akci byla určitě přínosem a poučením, že je potřeba ještě více trénovat.

Mgr. Krista Halamičková

DSC_0121
DSC_0123

Pokud vyslovíme slovo maratón, většina lidí si jako první vybaví běh na dlouhou trať. Na naší škole je však maratón synonymem pro čtení.

Třídy IX.A a IX.B ze ZŠ Mikulov, Valtická 3 zorganizovaly ve dnech 24.- 25. dubna 2019 již 12. ročník čtenářského maratónu. Cílem tohoto maratónu bylo zapojit do čtení co nejvíce žáků naší školy a nalákat je ke knížkám a čtení jako takovému.

Letos si žáci 1. stupně vybrali knížky Kosmopohádky od Aloise Mikulky, Pohádky bratří Grimmů, Bajky Jeana de la Fontaina, Luisu a Lotku, Puštíci jsou tady od Erharda Dietla, Slabikář, Pohádky z mechu a kapradí, Pipi Dlouhá punčocha, Lichožrouti navždy, Nové Mikulášovy průšvihy a žáci 2. stupně Lovy beze zbraní od Jaromíra Tomečka, Báje a pověsti od Eduarda Petišky, O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách od Ivana Olbrachta, Petr a Lucie od Romaina Rollanda, Stařec a moře- Ernest Hemingway, Bajky Barda Beedleho od J. K. Rowlingové, Knihu bouří od Ruth Hatfieldové a Na západní frontě klid- E. M. Remarque.

Do čtenářského maratónu se zapojilo celkem 18 tříd, nechyběli ani malí prvňáčci. Čtení bylo zahájeno ve středu 24. dubna v 8:00 hod. a podle rozpisu skončilo až ve čtvrtek 25. dubna v 18:00 hodin ráno. Někteří žáci četli jen pár minut, jiní v celkovém součtu dosáhli více než dvě hodiny. Nejdéle, celkem v součtu dvě a půl hodiny, četl Milan Podzemský, žák IX.A třídy.

Deváťáci přespali ve škole a „nesli“ nejdelší čtenářskou štafetu. Četli totiž celou noc.

V letošním ročníku jsme dosáhli času 34 hodin nepřetržitého čtení, z čehož máme určitě radost.

A na závěr několik nej. Nejmladšími čtenáři byli prvňáčci z obou budov- z budovy na Valtické Kateřina Zichová, z budovy na Pavlovské Eliška Jánská. Maratónu se zúčastnilo celkem 254 žáků z 18 tříd. Přečetlo se celkem 1 607 stran textu.

Deváťákům se pod vedením paní učitelky Kristy Halamičkové a Blanky Večeřové podařilo uspořádat pěknou akci.

Děkujeme všem žákům školy, kteří se do maratónu zapojili.

Již teď se těšíme na další ročník, v příštím roce již třináctý. Překonáme příští rok rekord?

Mgr. Jindřiška Kudrnová

IMG_20190425_090317

Ovoce a zelenina do škol

Do naší třídy VI. B jsme v úterý 23. dubna dostali krabici plnou ovoce a druhou plnou zeleniny – ochutnávkové koše z projektu Ovoce a zelenina do škol. Ochutnávkové koše putovaly do všech tříd na ZŠ Mikulov, Valtická.

Naše paní učitelka nám představila zeleninu, kterou jsme neznali. Poté jsme si rozdělili práci a pustili se do přípravy salátu. Každý si vzal plod a očistil ho a nakrájel. Někteří kluci krájeli ovoce a připravovali ovocnou mísu. Nakonec jsme si k salátu dali řecký salátový sýr. Salát se nám povedl.

Ochutnali jsme nejenom granátové jablko, kumquat, žlutý meloun, fenykl a saláty ledový, Little Gem, Radicchio.

Adéla Hrdlíková a Lenka Famfrlová, žákyně VI. B

IMG_20190425_102422
IMG_20190425_130448

Pesach v synagoze

Ve středu 17. dubna před velikonočními prázdninami jsme se s třídou VI. B vydali na program s názvem „Pesach“, který pro nás připravilo Regionální muzeum v Mikulově. V 11 hodin jsme se v synagoze potkali s paní Janou Dykastovou, aby nás programem provedla. Pustila nám video o vysvobození Židů z egyptského zajetí. Tuto dějinnou událost si totiž právě svátkem pesach připomínají. Video doplnila komentářem, otázkami a odpověďmi. Žáci byli rozděleni do skupinek, každá z nich dostala úryvek z tohoto příběhu a měli jej ztvárnit formou živých obrazů. V další části si nachystali podle návodu sváteční tabuli sederové večeře. Paní Dykastová nám vysvětlila, proč tu dané věci na svátečním stole najdeme a co představují. Také nám řekla, jak pesach souvisí s křesťanskými Velikonocemi, jak se prolínají nejen tyto svátky, ale také obě náboženství. Jaká symbolika je převzata z židovského náboženství a jaký je např. tedy původní význam beránka jako symbolu Velikonoc. V závěru programu jsme si vzájemně sdělili, jaké nové informace si odnášíme. Zůstal čas i na samostatnou prohlídku synagogy, a pak hurá užít si velikonoční prázdniny.

VI. B a tř. učitelka V. Hrůzová

IMG_20190417_120032

 

Základní škola Mikulov, Valtická 3 uspořádala ve středu 3. dubna 2019 další ročník oblastního kola recitační soutěže. I tento rok se do soutěže zapojili nejlepší recitátoři a recitátorky ze základních škol v Dolních Věstonicích, Dolních Dunajovicích, Březí, Valticích, Ivani, ale i z místního gymnázia a ZŠ Valtická a ZŠ Hraničářů. Celkem se zúčastnilo 68 recitátorek a recitátorů, což je rekordní počet. Hlavní pořadatelkou soutěže byla paní učitelka Mgr. Lenka Buchtová. Za bezvadnou organizaci soutěže jí tímto děkujeme.

Všichni zúčastnění předvedli výborné výkony. Velkou motivací všem byl postup do krajského kola v Brně. Tam budou mít recitátoři možnost porovnat své výstupy s konkurencí z celého našeho kraje. Porota vybírala ty nejlepší a neměla to vůbec jednoduché. Letos v porotě opět zasedli Jaromír Crhan, Věra Subotová a Jindřiška Kudrnová.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat Gymnáziu a SOŠ Mikulov za sladké větrníky, které zhotovila cukrářská dílna. Děkujeme i Městskému úřadu Mikulov za zapůjčení velmi pěkného prostoru k pořádání soutěže- kinoklubu.

Na uspořádání celé akce se finančně podílelo také SRPDŠ při Základní škole Mikulov, Valtická 3, příspěvková organizace.

Gratulujeme všem vítězům k postupu do krajského kola a vážíme si výkonů všech recitátorek a recitátorů a přejeme jim hodně úspěchů v dalších soutěžních kláních. Náš dík patří také vyučujícím, které své svěřence na oblastní kolo recitační soutěže pečlivě připravili.

P1190241
P1190281
P1190312

Výsledky soutěže:

I.kategorie (1.třída)

1.místo: Elen Plvanová- postup do krajského kola (ZŠ Mikulov, Valtická)

2.místo: Soňa Bravencová- postup do krajského kola (ZŠ Mikulov, Hraničářů)

3.místo: Nicolas Šída (ZŠ Mikulov, Hraničářů)

II.kategorie (2. a 3.třída)

1.místo: Taťána Růžičková - postup do krajského kola (ZŠ Mikulov, Hraničářů)

2.místo: Sofie Ševčíková- postup do krajského kola (ZŠ Dolní Věstonice)

3.místo: Sára Kosíková (ZŠ Mikulov, Valtická)

III.kategorie (4. a 5.třída)

1.místo: Nikola Potomová- postup do krajského kola (ZŠ Dolní Věstonice)

2. místo: Kateřina Bučková- postup do krajského kola (ZŠ Ivaň)

3.místo: Nela Burešová (ZŠ Ivaň)

IV. kategorie (6. a 7.třída)

1.místo: Miroslav Novák- postup do krajského kola (ZŠ Mikulov, Valtická)

2.místo: Prokop Zaoral- postup do krajského kola (ZŠ Mikulov, Hraničářů)

3.místo: Adéla Wernerová (ZŠ Drnholec), Kristian Pavlinec (ZŠ Mikulov, Valtická)

V. kategorie (8. a 9.třída)

1.místo: Eliška Bálintová- postup do krajského kola (ZŠ Mikulov, Valtická)

2.místo: Lucie Šubová- postup do krajského kola (ZŠ Mikulov, Valtická)

3.místo: Karin Konešová (Gymnázium Mikulov)

CENA DIVÁKA:

Karin Konešová

V kategorii autorská báseň byli oceněni-

Zuzana Jančová (1. třída)- ZŠ Dolní Věstonice

Nela Goišová (5. třída)- ZŠ Mikulov, Valtická

Martin Popelář (8.-třída)- ZŠ Mikulov, Valtická

Sára Machálková (9. třída)- ZŠ Březí

Jindřiška Kudrnová

Ve středu 27. 3. se někteří žáci 2. stupně účastnili školního kola recitační soutěže. Sešli jsme se společně v VIII.A. Paní učitelka Goišová nás příjemně uvedla do následujících dvou hodin, které jsme strávili pěknými přednesy. V porotě zasedla také paní zástupkyně J. Kudrnová a paní učitelka V. Hrůzová. Začali jsme 4. kategorií, tedy žáky 6. a 7. ročníků. Výkony byly povedené, ale tréma byla lehce znát. První místo obsadil Kristian Pavlinec z VI.A, postoupil do oblastního kola, toho se zúčastní rovněž Miroslav Novák ze VII.B, který se umístil na 2. místě. Na krásném 3. místě skončila Karolína Divišová z VI.A. Následně pokračovala 5. kategorie složená z 8. a 9. ročníků. Zde se objevil pestrý výběr textů, ať poetických, tak i prozaických. Nejúspěšnější byla Eliška Bálintová z IX.B s prózou, 2. místo získal Šimon Svoják z VIII.B s textem J. K. Rowlingové, 3. místo pak Lucie Šubová z VIII.A s volným veršem. Za naši školu budou dále bojovat Sára Nováková z VIII.A a Leona Báťová z VIII.B. Všichni se moc těšíme na další pěkné výkony a jsme zvědaví, jak vše dopadne v oblastním kole. Hodně štěstí!

Sára Nováková, Lucie Šubová, žákyně VIII.A, ZŠ Mikulov, Valtická 3

foto-recitační soutěž (1)
foto-recitační soutěž (2)

ZIMNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Na konci února jsme vyjeli my, žáci 2. – 5. třídy ZŠ Valtická Mikulov, na lyžařský výcvik do Špindlerova Mlýna. Ubytování a stravu nám poskytla horská chata Sedmidolí.

Na začátku někteří z nás stáli na lyžích poprvé, ale svou pílí jsme na konci výcviku lyžovali všichni. V úterý v rámci odpočinkového dne jsme si vyšli do centra Špindlerova Mlýna, kde byl pro všechny rozchod. Po něm jsme se vydali do aqualandu, který jsme si všichni užili.

Zpestření večerů na naší chatě nám zajistila soutěž v malování a programy pokojů. Poslední den pobytu nás čekal závěrečný slalom, po obědě karneval a večer diskotéka. Počasí nám celý týden přálo a myslím, že jsme si všichni užili lyžování a zimní radovánky. Bylo to super! Už se těšíme na příští rok.

David Šída, žák 5. B třídy ZŠ Valtická

Hory 2019

V neděli 10. 3. se žáci 2. stupně Základní školy Mikulov, Valtická 3 vydali na lyžařský kurz do Janských Lázní. Sraz účastníků proběhl v 9 hodin před budovou školy, poté jsme odjeli směr „zimní radovánky“. Odpoledne kolem 14. hodiny jsme byli na místě na chatě Idyla. Ubytovali jsme se a po vybalení věcí jsme vyrazili na procházku, která nám umožnila lépe poznat Janské Lázně. Následující den nás učitelé rozdělili do skupin podle úrovně jízdy na lyžích či snowboardech. Každý den jsme sjížděli svah zhruba pět hodin s přestávkou na oběd a poledním odpočinkem. Ve středu jsme jeli na výlet do nedaleké horské vesnice Pece pod Sněžkou. Jedna ze skupin jela skibusem, druhá na lyžích a snowboardech z Janských Lázní přes kopec. Čtvrtek byl běžný den jako každý jiný, ale večer pro nás vyučující připravili překvapení, a to diskotéku v nedaleké restauraci. I v pátek jsme se pobavili na diskotéce, ale to už u nás na chatě. V sobotu jsme se už pomalu vraceli do Mikulova, kam jsme dorazili v odpoledních hodinách. Hory jsme si všichni užili, nikdo se nevrátil zraněný. Všichni jsme se shodli na tom, že bychom na horách klidně ještě nějaký čas zůstali. Děkujeme mockrát paní učitelce Halamičkové za zprostředkování lyžařského výcviku i všem vyučujícím, kteří se o nás starali. Příští rok zase!

 

K. a V. Štyksovy, S. Vočková, K. Hudcová a K. Vlková, žákyně 8.A

foto- lyžařský výcvik (1)
foto- lyžařský výcvik (2)
foto- lyžařský výcvik (3)

Co se zajímavého děje na škole.

Tip: sledujte také kalendář!

Po Ót St Thu So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31