/ VALTICKÁ / ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ DRUŽINA

INFORMACE:

Školní družina na naší škole - budova na Valtické ulici má dvě oddělení.

Vedoucí vychovatelka: Mgr. Erika Tesárková, mob: 774 453 528, e-mail: druzina.valticka@seznam.cz

I. oddělení - p. vychovatelka Marcela Kerhartová

II. oddělení - p. vychovatelka Andrea Vajayová, Jitka Kernová

PROVOZ

ŠD je otevřena každý pracovní den od 6.30 hod. - 7:40 a od 11:45 - 16.00 hod.

Ve školní družině se žáci řídí pokyny vychovatelek, školním řádem a řádem školní družiny, který je vyvěšen v prostorách místností školní družiny.

KONTAKT: tel. škola, kancelář: 519 510 889, školní družina 774 448 104, e-mail: druzina.valticka@seznam.cz

Blog školní družiny

Blog - zápisníček školní družiny na Valtické.