/ VALTICKÁ / Co už bylo a mohlo by vás zajímat...

Starší články

Dílnička 2007

Po roce je tu opět možnost pro všechny děti z Mikulova a okolí vyzkoušet si své výtvarné nadání. Malování na sko, práce s keramickou hlínou, drátkování i jiné techniky, to nabízí Dílnička 2007. Letošní ročník se bude konat ve středu 23.5.2007.

Plakát Dílnička 2007

Hřiště dokončeno

Jak je uvedeno v jednom ze straších článků (viz Co už bylo ...), byl sportovní areál na Valtické doplněn o běžeckou dráhu s umělým povrchem. Tři běžecké dráhy umožňují absolvovat běhy na 60 m. Úpravou prošel i "skokanský" sektor, celý areál bude postupně doplněn zelení a oddychvou zónou.

Úprava školního hřiště

 

Na Valtické bylo před 2 lety vybudováno víceúčelové hřiště s umělým povrchem. V té době nebylo možné zrealizovat všechny zamýšlené návrhy a tak se nyní dostlo na běžeckou dráhu, úpravou projde i sektor pro skok daleký. Stejně jako při budování hřiště i nyní práci prováděla firma Demicar ze Zlína.