/ ÚŘEDNÍ DESKA / Školní poradenské pracoviště (ŠPP) / Tým ŠPP / Metodici prevence SPJ

Metodici prevence SPJ

Ing. Silvie Pospíšilová

tel.: 774 481 082, e-mail: spospisilova@zsvaltickamikulov.cz

konzultační hodiny: : pro rodiče ST- 14:00- 15:00 hod. (jinak dle dohody)

pro žáky - v případě potřeby, kdykoli po domluvě

Mgr. Klára Goišová

tel: 774 481 082, e-mail: kgoisova@zsvaltickamikulov.cz

konzultační hodiny: : pro rodiče ÚT - 13:00- 14:00 hod. (jinak dle dohody)

pro žáky - v případě potřeby, kdykoli po domluvě

Poradenské činnosti:

  • práce s výchovně problémovými dětmi
  • spolupráce s rodinou hlavně v poradenské činnosti
  • spolupráce s institucemi v šíření dalších výchovných a prevenčních postupů v práci s problémovými dětmi
  • spolupráce s pracovníky školy při řešení otázek v postupech výchovné práce s problémovými dětmi
  • spolupráce s Policií ČR, městskou policií, MÚ, OÚ,PPP Břeclav (účast v KPPM Mikulov a komunitnímplánování sociálních služeb při městě Mikulov)