/ ÚŘEDNÍ DESKA / Přípravný ročník

Přípravný ročník

Přípravný ročník má na naší škole dlouholetou tradici. S jeho otevřením počítáme také ve školním roce 2020/2021.

V případě jakýchkoliv dotazů k přípravné třídě volejte 774 448 102 nebo 774 481 083.

Přípravný ročník

 • Je třída pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.
 • Tento rok slouží k tomu, aby mohly děti dozrát a posílit svá slabá místa bez toho, aby byly stresovány nebo se cítily být neúspěšné v porovnání s ostatními spolužáky.
 • Hlavním cílem je předcházet případným neúspěšným začátkům, protože neúspěchy hned na počátku vzdělávání nepříznivě ovlivňují další průběh vzdělávání žáka.

Charakteristika přípravného ročníku:

 • Třída je v budově základní školy (děti využívají školní jídelnu, tělocvičnu, mají svou šatnu atd.)
 • Děti mají režim jako školáci (začátek v 8:00, dodržování zvonění apod.)
 • Děti mohou využívat všech služeb školy (dotované obědy ve školní jídelně, školní družina, účast na školních akcích aj.)
 • Docházka je zdarma, hradí se pouze pracovní pomůcky, stravné v jídelně, případně poplatek za družinu pokud do ní dítě dochází
 • Menší kolektiv dětí oproti běžným třídám (10-15dětí)
 • Pozvolné zvyšování nároků (zpočátku více hry a postupné začleňování úkolů se zvyšující se obtížností)
 • Motivace dětí ke školní práci bez stresů ze špatných známek a neúspěchů

Jak se přihlásit?

 • oznamte co nejdříve základní škole, že máte zájem o přípravný ročník - zástupkyni pro 1.stupeň ( 774 448 102) nebo školní psycholožce (774 481 083)
 • zajistěte si doporučení přípravného ročníku pro dítě v Pedagogicko-psychologické poradně nebo Speciálně pedagogickém centru

Fotogalerii a informace z letošního přípravného ročníku naleznete zde.