/ TAHÁKY / Ptáčata

Třída Ptáčata

Koncert červen 2019 (51)

Sbormistryně Mgr. Lada Hlavačková

Pěvecký sbor Ptáčata při ZŠ Valtická Mikulov působí od září 2003. Od školního roku 2011/2012 rozšířil svou působnost i na detašované pracoviště na ulici Pavlovská.V současné době má celkem 43 malých zpěváků, z toho 3 chlapci a 40 děvčat. Jsou to žáci od první do páté třídy.Vystupujeme na školních akcích - vánoční dílnička, vánoční besídka, Den dětí, setkání s pracovníky školy, oblastní kolo recitační soutěže, zahradní slavnost. Na konci školního roku pořádáme školní koncert. Vystupujeme i na akcích pořádaných městem a jinými organizacemi - Slavnosti města Mikulova, Slavnostní rozsvícení vánočního stromu, Česko zpívá koledy, v G-centru, seniorům na jejich setkáních. V květnu 2018 nám pan Koller ve svém nahrávacím studiu umožnil nahrávání našeho prvního CD.

Ukázka z vystoupení našeho sboru Ptáčata:

http://www.youtube.com/watch?v=mHfQFhZANPg&feature=youtu.be

Ukázka z koncertu sboru 2013:

http://www.youtube.com/watch?v=HlNaI0N8bNc&feature

Koncert 2014:

http://www.youtube.com/watch?v=kLyRytcnPyM&feature=youtu.be

Koncert 2015:

http://www.youtube.com/watch?v=BUM6AFqJv0E

Koncert 2016:

https://www.youtube.com/watch?v=H8AR2tYCqQs&feature=youtu.be

Koncert 2017:

https://www.youtube.com/watch?v=QBJsjTbnNEU

Vánoční vystoupení 2017:

https://www.youtube.com/watch?v=JVQDlgHqY9Q&feature=youtu.be

Koncert 2018:

https://www.youtube.com/watch?v=-UpOacXDcZc&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=p3TMfvkqYK8&feature=youtu.be

Koncert 2019:

https://youtu.be/GbksGDnN9Qc

Vánoční vystoupení 2019:

https://www.youtube.com/watch?v=o-Bz4ZWm-bc&feature=youtu.be

Vystoupení sboru:

- 1.12. 2019 v 16.00 na Náměstí u příležitosti rozsvícení vánočního stromu, sraz v 15.30 u kašny, teplé oblečení dle vlastního uvážení (všichni)

- 3.12.2019 v 16.00 na budově Pavlovská na setkání pracovníků školy (všichni), sraz v 14.15 na Valtické, společný odchod na Pavlovskou, sraz na Pavlovské v 15.15

- 9.12.2018 ve 14.30 v sále hotelu Galant pro Seniory (všichni), sraz v 13.55 na recepci hotelu

- 11.12.2019 v 15.00 na budově Pavlovská na vánoční dílničce (děti z Pavlovské, děti z 5.B a vybrané děti z dalších tříd), společný odchod z Valtické v 13.30, sraz na Pavlovské v 14.15

- 12.12.2018 v 18.00 na Náměstí na celorepublikové akci Česko zpívá koledy - dobrovolné, sraz v 17.55 u vánočního stromu

- 16.12.2019 v 17.00 v kině na vánoční besídce (děti z Valtické), sraz v 16.15 v kině ve sborovém tričku a modrých kalhotách (riflích)

- 18.12.2018 ve 14.00 v G-centru (výběr), sraz ve 13.00, společný odchod ve 13.15 z Valtické, návrat asi v 15.00 do školy

- 15.1.2020 ve 14.00 v Centru volného času pro Klub seniorů (děti z Valtické), společný odchod ve 13.35, návrat asi ve 14.45

- 3.4. dopoledne v kinoklubu na oblastním kole recitační soutěže
- 23.4. v 16.00 u památníku rudoarmějce na ulici Piaristů u příležitosti výročí osvobození Mikulova - výběr dětí, pěkné oblečení (nebudou mít sborová trička)
- 18.5. v 11.30 na Náměstí na Slavnostech města Mikulova - sraz v 10.45 u kašny, na sebe sborové tričko a modré kalhoty (případně šedé, černé), kdo nedostal tričko ve škole, dostane ho ode mne ve vestibulu MěÚ, kde se děti mohou převléct, trička vrátit do školy v pondělí
- 31.5. v 16.00 na Dnu dětí v tělocvičně naší školy
- 13.6. v 17.00 koncert sboru na ZŠ Valtická
- dopoledne nahrávání písní ve studiu pana Kollera - výběr dětí

Děkuji za účast na vystoupení. Na všechna vystoupení ke sborovému tričku modré rifle.

Vzhledem ke stávající situaci se v letošním školním roce bohužel nebude konat koncert sboru.

Texty písní:

viz složka Texty písní v levém sloupci pod školními roky s fotografiemi