/ TAHÁKY / 1.B

Třída 1.B

INFORMACE OD VEDENÍ ŠKOLY:

Vážení rodiče,
od 11. 3. 2020 byla prezenční výuka nařízením vlády ČR zrušena. Zároveň se od tohoto data neuvádí absence žáků a nepřítomnost se nezapočítává do celkového počtu zameškaných hodin.

PROSÍM VŠECHNY RODIČE, zda byste mě mohli kontaktovat přes email, abych si vaše emailové adresy uložila a mohli jsme si napsat zpětnou vazbu - jak se děti mají, zda stíháte množství zadaných úkolů, nepotřebujete-li moji pomoc či radu. Přes moje telefonní číslo nebo jméno se můžeme kontaktovat na Messengeru nebo WhatsAppu.

Z DŮVODU KORONAVIRU BUDE OD STŘEDY 11. BŘEZNA 2020 AŽ DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENA ŠKOLA. ÚKOLY BUDU AKTUÁLNĚ VKLÁDAT NA TOTO MÍSTO:

  • zadané úkoly v deníčku jsou naplánovány do konce příštího týdne tedy do pátku 20. března 2020
  • úkoly na další týden vložím aktuálně
  • vzhledem k závažnosti situace a délce domácí výuky najdete úkoly v samostatné složce UČIVO

Naše třída ve školním roce 2019/2020:

  • třídní učitelka Mgr. Dagmar Němcová
  • vyučující anglického jazyka Mgr. Nora Kalivodová, Mgr. Beata Fabičovičová
  • celkem 20 žáků (10 chlapců, 10 děvčat)

VÁŽENÍ RODIČE,

  • vítám Vás na webových stránkách školy ve třídě 1.B, kde budete mít možnost zjistit aktuální informace o naší třídě
  • od pondělí 9. září 2019 zahajujeme činnost zájmových útvarů
  • informace o volných dnech, aktuálních akcích a termínech třídních schůzek naleznete v dalších složkách