/ ŠKOLNÍ JÍDELNA / JÍDELNA VALTICKÁ

JÍDELNA VALTICKÁ

Všem strávníkům, kteří jsou přihlášeni ke stravování a mají zaplacené stravné bude automaticky od 1.12.2015 navolen oběd č.1, strávníkům s nastavenými svačinami se navolí i svačiny, vše do výše kreditu.V případě zájmu o oběd č.2 je nutno oběd přečipovat, v případě nezájmu o kterékoliv jídlo nebo svačinu je nutno stravu zrušit.Taktéž i v nepřítomnosti strávníka ve škole stravu odhlásit.