/ ŠKOLNÍ JÍDELNA / JÍDELNA PAVLOVSKÁ / OSTATNÍ INFORMACE

OSTATNÍ INFORMACE

Dle vyhlášky 107/2005 o školním stravování má dítě nárok na oběd pouze po dobu pobytu ve škole v době výuky. Rodič je povinen v době nepřítomnosti žáka ve škole stravu odhlásit.V případě neodhlášení stravy bude strávníkovi doúčtována cena oběda do plné výše dle cenové kalkulace školy, kterou musí strávník doplatit vedoucí školní jídelny.

Více informací zde: