/ ŠKOLNÍ JÍDELNA / CENY STRAVNÉHO

CENY STRAVNÉHO

Ceny stravného od 1.12.2016

Přesnídávka:

strávníci 7-10 let : 13,- Kč

strávníci 11-14, 15-18 let: 14,- Kč

Svačina:

Všechny věkové skupiny : 11,- Kč

Oběd:

- strávníci 7-10 let: 21,- Kč

- strávníci 11-14 let: 24,- Kč

- strávníci 15-18 let: 28,- Kč

Cizí strávníci 15% : 54,- Kč

Případné dotazy u vedoucí školní jídelny.

(Hlaváčová E.- 774 448 106, Poláková M. - 774 448 107)