/ ŠKOLNÍ JÍDELNA

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Oznámení strávníkům školní jídelny

Stravné je nutné zaplatit každý měsíc dopředu na měsíc následující, vždy v termínu do 20.dne v měsíci a to v plné výši.

Jídlo se tak automaticky načipuje v kalendáři na celý následující měsíc.

V případě, že peníze na stravném na určený měsíc nebudou, objeví se v kalendáři K nebo 0.

Po doplacení stravného během měsíce strava nebude automaticky navolena na následující dny a strávníci si ji musí dočipovat sami !!!

!!! ČÍSLO ÚČTU PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU !!!

115 - 3799990247/0100 (Komerční banka)

Je potřeba zajistit vaše platby za stravné na tento účet s dostatečným předstihem, aby mohly být platby provedeny včas.

Na tomto místě můžete nově objednávat svačiny i obědy, nahlédnout do jídelníčků a získat i další informace, např. v přehledech měsíčního vyúčtování.

Pár základních informací:

1. Strávníci se přihlašují ke stravování „Přihláškou ke stravování.“ Slouží pouze k prvnímu přihlášení. Přihláška jde se strávníkem do dalších školních ročníků.

2. Platby stravného lze hradit:

- v hotovosti – ŠJ Valtická - Út 7.15 – 14.00, St 7.15 – 14.30, Čt 7.15 – 14.00h.

- ŠJ Pavlovská – Po,Út,St,Čt 7.30 – 14.00h.

- bezhotovostní platbu je nutno si domluvit s vedoucí jídelny.

Vyúčtování stravného je prováděno pouze na požádání zákonného zástupce žáka.

3. Odhlašování stravy:

- osobně ve školní jídelně, telefonicky nebo formou sms zprávy, na školním e-mailu. Nejlépe den předem nebo ráno do 8.00 hodin.

- přes internet. A to do 14hod. na následující den. Přihlašovací identifikační číslo a heslo obdržíte v kanceláři školní jídelny.

Kontaktní údaje pro ŠJ Valtická:

e-mail: jidelnavalticka@zsvaltickamikulov.cz

mob.telefon: 774 448 106

pevná linka školy: 519 510 889

Kontaktní údaje pro ŠJ Pavlovská

e-mail: jidelnapavlovska@zsvaltickamikulov.cz

mob.telefon: 774 448 107

pevná linka školy: 519 510 785

Bližší sdělení obdržíte při rozkliknutí dané školní jídelny.

Objednávky stravy

Pro vstup do OBJEDNÁVEK klikněte na položku OBJEDNÁVKY v nabídce pod obrázkem, který ukazuje úvodní stránku aplikace Jídelna. S ní pracují vedoucí školní jídelny. Podle příslušnosti strávníka vstupte do OBJEDNÁVEK ve školní jídelně v budově na Valtické nebo v budově na Pavlovské ulici.

Aplikace Jídelna vzor

Pro přihlášení budete potřebovat vaše přihlašovací údaje: uživ. ID a heslo, které obdržíte v kanceláři školní jídelny.

OBJEDNÁVKU NA NÁSLEDUJÍCÍ DEN LZE PROVÉST POUZE DO 14.h PŘEDCHOZÍHO DNE.

Jídelníčky je možné prohlížet také v sekci OBJEDNÁVKY a to i bez přihlášení (položka Zobrazit jídelní lístek).

PŘI ZTRÁTĚ ČIPU SI STRÁVNÍK MUSÍ KOUPIT ČIP NOVÝ ZA CENU 120 Kč.

VALTICKÁ

PAVLOVSKÁ

OBJEDNÁVKY

OBJEDNÁVKY

PŘEHLEDY

PŘEHLEDY

OSTATNÍ INFORMACE

OSTATNÍ INFORMACE

   
ŠJ Valtická+text
ŠJ Pavlovská+text