/ PROJEKTY ŠKOLY / VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V PROSTŘEDÍ CLOUDU

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V PROSTŘEDÍ CLOUDU

Od podzimu roku 2014 se naše škola zapojila do projektu "Vzdělávání pedagogů v prostředí cloudu", reg. č.CZ.1.07/1.3.00/51.0011, realizovaného jako individuální projekt ostatní v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 7.1 Počáteční vzdělávání, oblast podpory 7.1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

Hlavním cílem projektu je zlepšení kompetencí pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ pro využívání ICT ve výuce. Jako prostředek k dosažení stanoveného cíle bude sloužit komplexní vzdělávací program, který je rozdělen do 3 částí/klíčových aktivit:

  • Koučink, mentoring a podpora pedagogických pracovníků formou asistence při pedagogických a technických problémech s využitím ICT ve výuce
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky
  • Evaluace

Jsme jednou z 50 partnerských škol, které v tomto projektu spolupracují se společností B.I.B.S, a.s.