/ PROJEKTY ŠKOLY / POSILOVÁNÍ JAZYKOVÝCH ZNALOSTÍ A PRAKTICKÝCH DOVEDNOSTÍ

POSILOVÁNÍ JAZYKOVÝCH ZNALOSTÍ A PRAKTICKÝCH DOVEDNOSTÍ

 

Logolink-Barva

Práce na projektech není pro učitele Základní školy Valtická žádnou neznámou, řada z nich má již s různými projekty své zkušenosti. O jednom z nich jsme vás informovali v předchozím čísle.

Od března letošního roku začali někteří z nich pracovat na projektu s názvem „Posilování jazykových znalostí a praktických dovedností“. Projekt je financován z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, registrační číslo CZ.1.07/1.1.02/03.0104.

Hlavní náplní projektu je rozšíření a inovace cizích jazyků – angličtiny, němčiny a inovace předmětu pracovní činnosti, který se bude více orientovat na řemesla a manuální práci. V rámci realizace projektu bude zaveden nový předmět okénko k sousedům, zaměřený na rozšíření komunikačních dovedností v němčině. Žáci čtvrtých a pátých ročníků se postupně prostřídají v letošním i příštím školním roce na letní škole v přírodě s výukou anglického jazyka a environmentální výchovy. Žáci 5. – 9. ročníku se zúčastní v rámci kariérního poradenství řady exkurzí do firem, muzeí, středních škol a dalších institucí, které se zaměřují na řemeslnou výrobu. V rámci druhé oblasti bude rekonstruována také školní dílna.

Cílem projektu bude tedy zvýšení dovednosti žáků v oblasti jazykových znalostí a zlepšení jejich zručnosti a probuzení jejich zájmu o řemesla.

O průběhu realizace projektu, který by měl skončit v červnu 2017, vás budeme pravidelně informovat.

Mgr. Hana Míčková

Škola v přírodě

ŠvP Křižanov 2013

Fotografie zde.

ŠvP Meziříčko a Nesměř 2016

Fotografie Meziříčko, Nesměř.

Část projektu věnovaná praktickým dovednostem se v průběhu prázdnin posunula o pořádný kus dopředu. Po předchozím oslovení firem – dodavatelů - nabízejících vybavení pro školní dílny a firem zajišťujících stavební úpravy byla na konci minulého školního roku dílna vyklizena, postupně prošla kompletní obnovou elektroinstalace včetně datových sítí, stavebními úpravami "od podlahy až po strop" a nyní se postupně vybavuje novým nábytkem a nářadím.

Foto zde.