/ PROJEKTY ŠKOLY / EU PENÍZE ŠKOLÁM

EU PENÍZE ŠKOLÁM

EU logo barev

V rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání, oblast podpory Zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ) byla MŠMT rozdělena mezi ty školy, které reagovaly na výzvu z 18.5.2010 podáním žádosti, rozdělena podle stanovených pravidel částka 4,5 mld. Kč.

Hlavním cílem tohoto projektu bylo podpořit zlepšení situace v těchto oblastech:

  • čtenářská a informační gramotnost
  • cizí jazyky
  • využívání ICT
  • matematika
  • přírodní vědy
  • finanční gramotnost
  • inkluzivní vzdělávání

a to hlavně metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů.

Dotaci mohly využít všechny základní školy v ČR, mimo území hlavního města Prahy, reagující v rámci průběžné výzvy na oblast 1.4. Ta trvala až do vyčerpání celé částky, tj. 4,5 mld. Kč, resp. do 20. prosince 2012.

Více info ZDE.

Jedním z výstupů projektu "EU peníze školám" jsou pedagogy vytvářené, praxí ověřené a vzájemně sdílené DUMy - Digitální učební materiály.

Ve vazbě na projekt EU Peníze školám slouží vznikl např. portál DUMy.cz. Ten má za cíl nabídnou pomocnou ruku pedagogům a školám při tvorbě, sdílení a archivaci digitálních učebních materiálů (DUM). Nabízí volně přístupný nástroj na podporu archivace a sdílení ověřených kvalitních výukových materiálů.