/ PAVLOVSKÁ / Třídy a ŠD / 1.A

Třída 1.A

Školní rok 2019/2020

Třídní učitelka: Mgr. Pavla Čechová

On-line cvičení ČJ a M

E-mai: pcechova@zsvaltickamikulov.cz

Foto 1.A

Pasování na čtenáře

V pátek pasoval pan ředitel prvňáčky na čtenáře. Paní učitelka jim připravila šerpy a nové slabikáře.

Foto zde.

Kliknutím na tento odkaz se připojíte na úterní on-line angličtinu. Začínáme v 9.00 hodin.

Angličtina pro prvňáčky

Angličtina - procvičování

Numbers (čísla) - u těchto cvičení klikni pak na celou obrazovku)

Numbers II

Barvy

Barvy II

Hračky

Oblékání I

Oblékání II

Pokyny